Eske ou konnen
Siy abi yo?

Dispoze pale. Si ou sispèk yon bagay, fè yon bagay.

Nou ede ankouraje sekirite timoun yo, sante ak byennèt nan yon anviwònman zanmitay timoun.   Li plis

Deklarasyon Misyon

Sant Defans Konte Plymouth la se yon ajans entè-ajans, patenarya milti-disiplinè dedye a chòk pou timoun ak fanmi lè enkyetid abi.

Kiyès nou sèvi

CAC a sèvi timoun ant laj twa ak dizwit (8) moun ki rapòte akizasyon abi seksyèl, abi fizik, eksplwatasyon seksyèl oswa neglijans grav. Yo refere timoun yo bay CAC a pa apèl nan men Lapolis lokal ak/oswa Lapolis Eta a, Depatman Timoun ak Fanmi, lekòl ak lòt ajans kominotè.

Kontakte nou

Telefòn: 508.580-3383
233 Lari dlo
Plymouth, MA 02360

Rapòte abi

Nan Plymouth Konte pou kont li, plis pase 900 timoun chak ane abi.  Chak ka dwe envestige pou asire timoun nan an sekirite nan lòt mal. Abi sou timoun ka gen enpak sou byennèt fizik ak mantal yon timoun.

Emosyonèlman, timoun yo ka fè eksperyans retrè, maladi estrès post-twomatik, ak santiman wont, deranje, ak kilpabilite.

Si ou sispèk nenpòt ka ki enplike abi seksyèl oswa fizik, neglijans, oswa eksplwatasyon seksyèl, rapòte li imedyatman.


500 + Timoun yo
RELE: 911

Depatman Timoun
ak Liy dirèk pou Abi Fanmi: 1.800.792.5200

Klike la a pou aprann plis sou rapò manda.   Li plis
Manm Alyans Nasyonal pou Timoun akredite

CAC a pote soti
objektif li yo pa:

  1. Ofri sèvis ak tretman pou timoun ak fanmi yo ki gen ladan entèvyou forens, defans, entèvansyon kriz, referans konsèy, ak sèvis medikal lè sa apwopriye.
  2. Bay envestigasyon milti-disiplinè ki enplike tout ajans ki responsab pou reponn abi timoun.
  3. Ofri fòmasyon pwofesyonèl ak kontak kominote a elaji konpreyansyon sou kòz yo ak efè abi timoun yo nan lòd yo bay pi bon repons posib a akizasyon abi.
cac.plymouthda.com/wp-content/uploads/2016/11/boy.jpg
cac.plymouthda.com/wp-content/uploads/2016/11/onewithcourage.jpg

Youn ak Kouraj se yon kanpay nasyonal ki konsantre sou kouraj li pran pou pale sou abi seksyèl sou timoun ak wòl inik Sant Defans Timoun yo jwe nan bay konplè, kowòdone, ak sèvis konpasyon pou viktim abi timoun yo.

Ou kapab ede.

Aprann siy yo, pataje enfòmasyon sa yo, epi se pou moun ki gen kouraj pou fè yon diferans nan lavi yon timoun.

Li plis