Okipe ak Swen

okipe ak Logo Swen

Manch lan ak Modèl Swen:

Si yon ofisye lapolis rankontre yon timoun pandan yon apèl, enfòmasyon timoun sa a voye bay lekòl la anvan lekòl la sonnen demen.

Lekòl la aplike endividyèl, klas ak tout kourikoulòm chòk lekòl sansib pou timoun twomatize yo "okipe ak swen".

Si yon timoun bezwen plis entèvansyon, sou plas swen sante mantal ki disponib nan lekòl la.

Pou plis enfòmasyon, tanpri ale sou sit entènèt nou an ak sit entènèt Swen nan: hwc.plymouthda.com